امام محمد باقر علیه السلام
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : رحمان نجفی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
بیشترین علاقمندی شما در این وبسایت؟نویسنده: محمّدرضا جواهرى
انقلاب اسلامی ایران بزرگ ترین تحول قرن چهاردهم هجری قمری و بیستم میلادی و نقطه عطف درتحولات جهانی است. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در وصیت نامه خویش فرمودند: این انقلاب بزرگ كه دست جهان خواران و ستمگران را از ایران بزرگ كوتاه كرد با تاییدات غیبی الهی پیروز گردید اگر نبود دست توانای خداوند امكان نداشت.
ایشان در همین نوشتار انقلاب اسلامی ایران را «امانت الهی» و «هدیه غیبی» و «تحفه الهی» و «پدیده الهی» دانسته اند كه از جانب خداوند منان به ملت ایران عنایت شده است. بی تردید این نعمت بزرگ الهی نیازمند پاسداری و حفاظت است. بقا و دوام انقلاب اسلامی بدون تحقق شرایط و لوازم آن امكان پذیر نیست. رهاكردن انقلاب در بین راه و كوتاهی در رساندن انقلاب به تمام اهداف بزرگ و بی پایان آن از آفات انقلاب است. خستگی انقلابیون تنبلی بی حالی ناامیدی سستی و بی حوصلگی آنان خطر بزرگی است كه انقلاب را تهدید می كند. حضور در تمام صحنه های انقلاب و سعی و كوشش همه جانبه و تلاش دائمی در راستای پاسداری از انقلاب اسلامی و فراهم نمودن شرایط و عوامل تداوم آن و ظیفه و تكلیف الهی عمومی است. روحیه انقلابی تلاش تحرك پویایی فعالیت و نشاط انقلابی عامل بقا و پایداری انقلاب و ضامن رسیدن به اهداف بلند و نهایی انقلاب است.
پیامبر و امامان علیهم السلام پیوسته مسلمانان رابه «عمل صالح» و تلاش و كوشش دعوت كرده اند. امام باقرعلیه السلام نیز در رهنمودهای الهی خویش همگان رابه «عمل» و «جهاد» و «اجتهاد» و «بیداری» و «بلندهمتی» و «پایداری» و «صبربراطاعت» و «خودنگهداری از معصیت خدا» و «شكرنعمت» و «معرفت» فرمان داده اند و آنان را از «تنبلی» و «بی كاری» و «كم كاری» و «كسالت» و «سستی» و «بی حالی و بی حوصلگی» بازداشته اند.

نفی تنبلی و بی حوصله گی


تنبلی و بی حوصله گی ریشه بسیاری از ناكامی ها و شكست هاست امام باقرعلیه السلام در نكوهش تنبلی و بی حوصله گی فرموده اند: ایاك و الكسل و الضجرفانهمامفتاح كل شر من كسل لم یودحقا و من ضجرلم یصبرعلی حق از تنبلی و بی حوصله گی بپرهیز و دوری كن كه آن دو حالت كلید هر بدی و سرآغاز هرشری است ! هركه تنبل شد حقی را ادا نمی كند و آن كه بی حوصله و بی قرار باشد بر هیچ حقی صبر نمی كند و شكیبایی نمی ورزد. انقلاب اسلامی با اوصاف پیش گفته نعمت بزرگی است كه حقوقی رابرگردن هرایرانی و هرمسلمان می نهد. ادای این حقوق و شكیبایی بررعایت این حقوق باخستگی و تنبلی و كم حوصله گی امكان پذیر نیست. تنبلی و بی حالی انقلابیون و ضعف و بی حوصله گی اقشار و طبقات جامعه انقلابی ایران آفت انقلاب و مایه درماندگی و نابودی انقلاب است. باتنبلی و بی حالی مردم انقلاب اسلامی در برابر دشمنانش رها می شود و بی پشتیبان می ماند و اشرار با شرآفرینی و ضربه زدن به انقلاب اسلامی مردم را از خیر و بركت انقلاب محروم نماید.
امام باقر علیه السلام در حدیث دیگر هشدار داده و درباره خطر تنبلی و كسالت فرموده اند: الكسل یضر بالدین و الدنیا تنبلی به دین و دنیا ضرر و زیان می رساند. در سخن پیشین تنبلی دست مایه هر شر و بدی و در این سخن نیز زیان بار برای دین و دنیای انسان ها شمرده شده است بنابراین برای تداوم انقلاب باید از آن دست برداشت.

نكوهش تسویف و توانی


مسلمانان از به آینده و اگذار نمودن كارها و سستی در انجام امور نهی شده اند. امام باقر علیه السلام فرموده اند: ایاك والتسویف فانه بحر یغرق فیه الهلكی و ایاك و التوانی فیمالا عذر لك فیه فالیه یلجا النادمون از امروز و فردا نمودن در كارها دوری كن كه آن همانند دریایی است كه هلاك شونده در آن غرق و نابود می گردد و از سستی در آن چه كه در آن برای تو عذری نیست بپرهیز كه پناهگاه و ماوای پشیمانان و علت پشیمانی است.
مطابق این رهنمود ارزنده امام پنجم كوتاهی از انجام به موقع هركار و به تاخیر انداختن آن و امروز و فردا نمودن و واگذاری كارها به آینده و آیندگان علت نابودی و هلاكت است. واگذاشتن كارها به فردا همانند فرورفتن در دریای بی پایان و بی كرانه ای است كه هلاكت و غرق شدن را در پی دارد. «تسویف» عامل ازدست دادن فرصت های طلایی و محروم شدن از تحرك و نشاط انقلابی و ترك اقدامات لازم و ضروری است. «توانی» و ضعف و سستی نیزعامل پشیمانی است. اگر انقلابیون از فرصت های گوناگون برای كوشش و تلاش در راه رساندن انقلاب به اهداف الهی اش بهره برداری ننمایند با سستی و ضعف افراد و اقشار انقلابی جامعه فرصت ها از دست می رود و یا تبدیل به تهدید می گردد و درنهایت پشیمانی انقلابیون رادرپی خواهدداشت.

ارزش عمل صالح جهاد و اجتهاد و اطاعت

تمام سفارش ها و موعظه های الهی امام باقر علیه السلام در راستای تشویق انسان ها به كار و تلاش است. ایشان در دعوت به سخت كوشی فرموده اند: علیكم بالورع و الاجتهاد بر شماباد به ورع و تقوی و تلاش و اجتهاد. آن حضرت در برتری و ارزش جهاد و كوشش نیز فرموده اند: لافضیله كالجهاد و لاجهادكمجاهده الهوی هیچ فضیلتی همانند جهاد نیست و هیچ جهادی نظیر مجاهده باهوای نفس نیست «اجتهاد» و «جهاد» به معنای تلاش و كوشش تمام و كامل است. بنابراین كارو تلاش خستگی ناپذیر و تمام كوشش خویش رابه كاربردن و همه سعی خویش رانمودن و انجام كارها با تمام نیرو و توان رسالت هر انقلابی متعهد است. سخت كوشی و فعالیت و كوشش دائمی درراه پاسداری از دستاوردهای انقلاب و تحقق اهداف و آرمان های اسلامی انقلاب بالاترین فضیلت و ارزش است زیرا مستلزم مجاهده باهوای نفس و نبرد با وسوسه های شیطانی و مبارزه باتنبلی و بی حالی و بی عاری و ضعف و سستی است.
در تعریف امام باقر علیه السلام از «ایمان» دو ركن مطرح است اسلام اقرار است ولی ایمان «اقرار» و «عمل» می باشد در وصایای امام باقر علیه السلام به جابر جعفی نیر فرزندان دنیا اهل غفلت و غرور و جهالت اند و فرزندان آخرت مومنان «اهل عمل» و زهدو علم و فقه و اعتبار (پندو عبرت گرفتن ) و فكرند و از ذكر و یاد خداوند خسته نمی گردند در وصایای آن حضرت به ابوحمزه ثمالی نیز موازرت و مساعدت و كمك بر «عمل صالح» كوبنده استكبارجهانی و سلطان ستمگر و شیطان و سوسه گرشمرده شده است مطابق رهنمودی دیگر از امام باقر علیه السلام صابران برادای فرائض الهی و متصبران بر ترك محارم در روز قیامت به فرمان الهی در امان اند. جابرجعفی گفته است: هجده سال در خدمت امام باقر علیه السلام بودم در زمان خروج و لحظه وداع عرض كردم: مرا موعظه و راهنمایی نمایید. امام فرمودند: ای جابر پس از هجده سال باز هم راهنمایی كنم ! عرض كردم: آری ! شما دریایی هستید كه هرگز خشك نمی شود و كران ناپیداست. سپس امام باقر علیه السلام فرمودند: ای جابر از جانب من به شیعیانم سلام برسان و به آنان بگو: هیچ خویشاوندی میان ما و خدای عزوجل نیست و راه تقرب به خداوند اطاعت از اوست. ای جابر! هر كه خدا را اطاعت و فرمانبری نماید و ما را دوست بدارد اهل ولایت است و هر كه خدا را معصیت و نافرمانی كند دوستی ما به او سودی نمی رساند.
امام باقر علیه السلام به برخی شیعیان هشدار دادند: ان و لایتنالاتدرك الابالعمل همانا ولایت ما جز با عمل درك نمی شود. براساس این هشدارهای امام باقر علیه السلام ادعای دوستی اهل بیت باید با سعی و كوشش در راه اطاعت خدای متعال توام باشد چون محبت امامان و فرمانبرداری خداوند تفكیك ناپذیرند و باهم سودمند و موثرند.

همت بلند

امامان علیهم السلام راهنمایان بشریت به عزت و كرامت و دوراندیشی و همت بلند و اهداف بزرگ بوده اند. امام باقر علیه السلام در سفارش های ارزنده خویش به جابر جعفی فرموده اند: لاشرف كبعدالهمه هیچ شرفی همانند دوری و بزرگی همت و بلندهمتی نیست. در همین وصایا نیز گفته اند: استجلب عز الیاس ببعدالهمه عزت ناامیدی و بی نیازی از مردم را با دوری و بزرگی همت جلب نما! مطابق این رهنمودهای امام باقر علیه السلام داشتن برنامه های بزرگ و اهداف بلند و دور كه همواره انسان را به سعی و كوشش همه جانبه وادار نماید مایه شرافت و عزت و بی نیازی از بیگانگان است. همت بلند و تلاش مناسب مومنان در راه رسیدن به اهداف بزرگ انسان ها را به خودباوری و خودكفایی و رهایی از وابستگی به كافران و بی دینان می رساند. امام باقر علیه السلام به گروهی ازشیعیان هشداردادند: یاطالب الجنه ما اطول نومك و اكل مطیتك و او هی همتك ای جستجوگر بهشت چقدر خوابت طولانی و چهارپایت خسته و درمانده و همتت سست ضعیف و وارفته است. در این سخن امام باقر علیه السلام به طالبان بهشت یادآوری شده است كه بهشت با سخت كوشی و تلاش كامل و سعی تمام و بابیداری و مركب راهوار و آماده و همت عالی و بلند و هدف های بزرگ به دست می آید.

شكر نعمت و مرگ طمع

شكرنعمت علت افزایش نعمت است. انقلاب اسلامی یك نعمت بزرگ الهی است. شكرنعمت انقلاب اسلامی رمزبقا و تداوم انقلاب است. شكر هر نعمتی باید متناسب و هماهنگ با آن نعمت باشد. حفاظت از آثار و بركات انقلاب اسلامی و نبرد با دشمنان آن و پیشگیری از انحرافات و نفوذ آفات و سعی و كوشش همگانی در راه رساندن انقلاب به همه اهداف مقدس بزرگ آن از مظاهر و جلوه های شكر نعمت انقلاب اسلامی است.
امام باقر علیه السلام درباره افزایش نعمت ها با شكر و زوال نعمت ها با كفران نعمت و ترك شكر فرموده اند: استجلب زیاده النعم بعظیم الشكر و توسل الی عظیم الشكر بخوف زوال النعم و اطلب بقا العز باماته الطمع با بزرگی شكر زیادی نعمت ها را جلب نما و به بزرگی شكر برای ترس از زوال و نابودی نعمت ها توسل بجو و بقای عزت را با نابودی و مرگ طمع طلب نما!
در این حدیث یادآوری شده است كه زیادی نعمت معلول شكر و زوال نعمت نیز محصول ترك آن است و عزت و استقلال و كرامت انسان ها بانابودی و مرگ طمع باقی ماند و با طمع ورزی عزت از بین می رود. از این رو طمع ورزی كارگزاران و كارمندان دولت اسلامی و طمع ورزی اقشار و طبقات جامعه و رفاه طلبی و زراندوزی و فرمانبرداری از طمع عزت كشور اسلامی ایران را در جهان متزلزل می كند و به استقلال و شرف و كرامت مردم صدمه زند.

نقش علم و معرفت در عمل صالح

«عمل صالح» بیش از هر چیز دیگر در بقا و تداوم انقلاب اسلامی موثر است. بی تردید عمل صالح انقلابی در گرو شناخت درست انقلاب است. شناخت عمیق انقلاب اسلامی راهنمای عمل صالح انقلابی است. تنها با آگاهی از ماهیت انقلاب و شناخت اهداف ارزش ها و آرمان الهی آن عمل صالح و اقدامات شایسته سازنده و سودمند در جهت بقا و توسعه و كمال انقلاب اسلامی انجام می شود. امام باقر علیه السلام فرموده اند:
لایقبل عمل الابمعرفه و لامعرفه الا بعمل و من عرف دلته معرفته علی العمل و من لم یعرف فلاعمل له
هیچ عملی جز با معرفت قبول نمی شود و معرفت جز با عمل نیست و هر كه بشناسد معرفتش او را بر عمل دلالت و راهنمایی می نماید و هر كه نشناسد پس عملی برای او نیست»
این حدیث بر پیوند استوار « معرفت » و « عمل » تاكید دارد به گونه ای كه معرفت را راهنمای عمل صالح می شمارد و عمل بی معرفت را بی ارزش می داند به حدی كه عمل بی معرفت را هیچ می بیند. از این رو كوشش در راه شناخت صحیح انقلاب اسلامی برای عمل صالح انقلابی و اقدامات تاثیرگذار در بقا و دوام و تكامل انقلاب ضروری است.

پی نوشت ها :

1 ـ صحیفه نور مجموعه رهنمودهای امام خمینی (ره ) سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی چاپ اول ج 21 ص 175
2 ـ صحیفه نور ج 21 ص 176
3 ـ بحارالانوار علامه مجلسی ج 78 ص 174 و ص 187
4 ـ بحارالانوار علامه مجلسی ج 78 ص 18
5 ـ بحارالانوار علامه مجلسی ج 78 ص 164
6 ـ بحارالانوار علامه مجلسی ج 78 ص 179
7 ـ بحارالانوار علامه مجلسی ج 78 ص 165
8 ـ بحارالانوار علامه مجلسی ج 78 ص 177
9 ـ بحارالانوار علامه مجلسی ج 78 ص 165
10 ـ بحارالانوار علامه مجلسی ج 78 ص 178
11 ـ بحارالانوار علامه مجلسی ج 78 ص 176
12 ـ بحارالانوار علامه مجلسی ج 78 ص 182 و ص 183
13 ـ بحارالانوار علامه مجلسی ج 78 ص 188
14 ـ بحارالانوار علامه مجلسی ج 78 ص 165
15 ـ بحارالانوار علامه مجلسی ج 78 ص 164
16 ـ بحارالانوار علامه مجلسی ج 78 ص 171
17 ـ بحارالانوار علامه مجلسی ج 78 ص 165
18 ـ بحارالانوار علامه مجلسی ج 78 ص 174

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی


نوع مطلب : امام محمد باقر علیه السلام، دوران امامت، مقالات، 
برچسب ها : مقالات،
لینک های مرتبط :

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
امکانات جانبی