امام محمد باقر علیه السلام
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : رحمان نجفی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
بیشترین علاقمندی شما در این وبسایت؟ 

منابع مقاله:

سیره معصومان، ج 5، امین، سید محسن؛


امام محمد باقر (ع) در روز جمعه یا دوشنبه یا سه شنبه غره ماه رجب یا سوم ماه صفر سال 57 هجری یا به روایتی دیگر سال 56 هجری، در مدینه به دنیا آمد و در روز دوشنبه هفتم ذی حجه یا ربیع الاول و یا ربیع الاخر سال 114 هجری، در همان شهر بدرود حیات گفت. بنابراین، آن حضرت 57 سال در این جهان زیست. از این مدت چهار سال با جدش امام حسین (ع) و پس از وی 35 سال با پدرش زندگی کرد و هیجده سال بقیه عمرش را به تنهایی به سر برد. بنابر روایتی که در کافی از قول امام صادق (ع) نقل شده است، وی 19 سال و دو ماه بیش از پدرش زیسته است و در همین دوران، مامت شیعیان را عهده دار بوده است. امام باقر (ع) در مدت امامت خود چند صباحی از خلافت ولید بن عبد الملک و نیز خلافت سلیمان بن عبد الملک و عمر بن عبد العزیز و یزید بن عبد الملک را درک کرد و سرانجام در روزگار خلافت هشام بن عبد الملک وفات یافت. در کتاب اعلام الوری نیز همین قول آمده که با آنچه بعدا خواهیم گفت، صحیح می نماید. ابن شهر آشوب در مناقب نوشته است:

آن حضرت در سال 114 هجری، در سن 57 سالگی زندگی را به درود گفته که از این مدت سه یا چهار سال را در جوار جد بزرگوارش امام حسین (ع) و 34 سال و ده ماه یا 39 سال با پدرش و 19 یا مطابق قول دیگر 18 سال پس از پدرش زیسته است که همین مدت دوره امامت آن حضرت محسوب می شود. امام باقر (ع) در طول سالهایی که مامت شیعیان را عهده دار بود، دوران خلافت ولید بن یزید و سلیمان و عمر بن عبد العزیز و یزید بن عبد الملک و برادرش، هشام، و ولید بن یزید و برادرش. ابراهیم، را درک کرد و در اوایل خلافت ابراهیم، رحلت یافت. ابو جعفر بن بابویه گوید که ابراهیم بن ولید بن یزید، امام باقر (ع) را مسموم ساخت. در دو نسخه ای که از این کتاب در دسترس بود همین مطلب به چشم می خورد. ولی در این گفته از جانب ابن شهر آشوب یا نساخ و یا هر دو سهوی رخ داده که از دید آگاهان پوشیده نیست. چون در میان خلفای یاد شده تنها یک تن به نام ولید بن یزید وجود داشته و این همان کسی است که نامش در آخر عبارت ذکر شده. و نام درست کسی که در آغاز وایت به او اشاره شده ولید بن عبد الملک است که ولید بن یزید الخ نام، درست آن ولید بن یزید بن عبد الملک و یزید بن ولید بن عبد الملک و ابراهیم و برادرش می باشد. علاوه بر این هشام در سال 125 هجری، وفات یافت و پس از او ابراهیم به خلافت رسید که او هم در سال 127 هجری، کشته شد و اگر امام باقر (ع) در سال 114 هجری، وفات یافته باشد، چنان که ابن شهر آشوب نیز همین سخن را می گوید، می توان به آسانی پی برد که وفات آن حضرت در زمان خلافت هشام روی داده است نه ابراهیم.

در کتاب کشف الغمة آمده است: محمد بن عمرو می گوید، بنابر روایتی که در دست ما است آن حضرت در سال 117 هجری، وفات یافت و دیگران تاریخ رحلت آن حضرت را در سال 118 هجری، ذکر کرده اند.

امام باقر (ع) در قبرستان بقیع و در کنار آرامگاه علی بن حسین، پدرش، و حسن بن علی عموی بزرگوارش، به خاک سپرده شده است.

مادر آن حضرت

مادر آن حضرت، فاطمه دختر حسن بن علی بود که با کنیه ام عبد الله و بنابر قول دیگر، ام الحسن خوانده شده است. بنابراین امام باقر (ع) از سلاله پدر و مادری هاشمی علوی و فاطمی به شمار می آید. بدین جهت او نخستین کسی است که از نسل امام حسن (ع) و امام حسین (ع) به دنیا آمده است.

کنیه آن حضرت

کنیه وی را بعضی ابو جعفر و برخی ابو جعفر اول خوانده اند.

لقب امام

آن حضرت القاب بسیاری داشت که از آن میان لقب «باقر یا باقر العلم »از همه مشهورتر است.

چرا آن حضرت را باقر لقب داده بودند؟

در فصول المهمة آمده است: آن حضرت را بدین لقب می خواندند زیرا علوم را می شکافت و باز می کرد. در صحاح آمده است: «تبقر، یعنی توسع در علم ». و در قاموس گفته شده است: محمد بن علی بن حسین را باقر می خواندند چون در علم تبحر داشت. در لسان العرب نیز ذکر شده است: آن حضرت را باقر می خواندند چرا که علم را می شکافت و به اصل آن پی می برد و فروع علم را از آن استنباط می کرد و دامنه علوم را می شکافت و وسعت می داد. ابن حجر در صواعق می نویسد: «او را باقر می خواندند و این کلمه از«بقر الارض »اخذ شده است، یعنی آنکه زمین را می شکافد و مکنونات آن را آشکار می کند. زیرا او نیز گنجینه های نهانی معارف و حقایق احکام و حکمتها و لطایف را که جز از دید کوته نظران و ناپاکان پنهان نبود، آشکار می کرد. »از این رو درباره وی گفته می شد که آن حضرت شکافنده علم و جامع آن و نیز آشکار کننده و بالا برنده علم و دانش است. در تذکرة الخواص نیز آمده است: او را باقر لقب داده بودند زیرا در اثر سجده های فراوان، پیشانی اش شکاف برداشته بود. برخی هم گویند چون آن حضرت از دانش بسیار برخوردار بود او را باقر می خواندند. آنگاه به نقل سخن جوهری در صحاح می پردازد.

شیخ صدوق در علل الشرایع به نقل از عمرو بن شمر آورده است: از حابر جعفی پرسیدم چرا به امام پنجم، باقر می گفتند؟گفت: «چون علم را می شکافت و اسرار آن را آشکار می کرد». در مناقب ابن شهر آشوب نوشته شده است: گفته اند برای هیچ یک از فرزندان حسن و حسین (ع) این اندازه از علوم، از قبیل تفسیر و کلام و فتوا و احکام و حلال و حرام فراهم نشد که برای امام باقر (ع) . محمد بن مسلم نقل کرده است که از آن حضرت سی هزار حدیث پرسش کردم.

نقش انگشتری امام باقر (ع)

شیخ صدوق در کتابهای عیون اخبار الرضا و امالی از قول امام رضا (ع) نقل کرده است که فرمود: «نقش انگشتری امام حسین (ع) «ان الله بالغ امره »بود و علی بن حسین (ع) انگشتری پدر خود را به دست می کرد. محمد بن علی نیز همان انگشتری امام حسین (ع) را خاتم قرار می داد. اما در فصول المهمه آمده است که نقش انگشتری آن حضرت «رب لا تذرنی فردا بود»نویسنده این کتاب[فصول المهمه]همچنین اضافه کرده است: ثعلبی در تفسیر خود نوشته است بر روی انگشتری امام باقر (ع) این کلمات نقش بسته بود:

ظنی بالله حسن

و بالنبی الموتمن

و بالوصی ذی المنن

و بالحسین و الحسن »

شیخ صدوق نیز مانند این روایت را در کتاب عیون اخبار الرضا از پدرش از امام صادق (ع) نقل کرده است. شیخ طوسی در تهذیب از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: نقش انگشتری پدرم این عبارت بود: «العزة لله جمیعا». در کتاب حلیة الاولیا نیز از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود: نقش انگشتری پدرم «القوة لله جمیعا»بود. در کتاب کافی از یونس بن ظبیان و حفض بن غیاث نقل شده است که بر روی انگشتری ابو جعفر محمد بن علی (ع) که بهترین کس از سلاله آل محمد (ص) بود، عبارت «العزة لله »نقش بسته بود. در کتاب مکارم الاخلاق از کتاب العباس از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود: «نقش انگشتری ابو جعفر (باقر (ع) ) «العزة لله »بود»البته بعید نیست که آن حضرت چندین انگشتری داشته که بر روی هر یک عبارتی متفاوت از دیگری حک شده بوده است.

شاعر آن حضرت، کثیر عزه و کمیت و برادرش ورد، و سید حمیری بوده اند. دربان آن حضرت نیز جابر جعفی نام داشته است.

خلفای معاصر با امام باقر (ع)

در زمان امام باقر (ع) ولید بن عبد الملک و سلیمان بن عبد الملک و عمر بن عبد العزیز و یزید بن عبد الملک و هشام بن عبد الملک خلافت داشته اند. برخی هم نامهای ولید بن یزید بن عبد الملک و یزید بن ولید بن عبد الملک و ابراهیم بن ولید بن عبد الملک را بر تعداد فوق افزوده اند.

فرزندان امام باقر (ع)

شیخ مفید در ارشاد می نویسد: امام باقر (ع) هفت فرزند داشت. ابو عبد الله جعفر بن محمد، [فرزند بزرگ ایشان]، کنیه امام باقر (ع) را به همین علت ابو جعفر می گفتند. فرزند دیگرش عبد الله نام داشت که مادر این دو ام فروه، دختر قاسم بن محمد بن ابو بکر بود. دو فرزند دیگر آن حضرت ابراهیم و عبید الله نام داشتند که از مادری به نام ام حکیم، دختر اسد بن مغیره ثقفی زاده شدند. از این دو پسر نسلی به وجود نیامده. علی و زینب دو فرزند دیگر آن حضرت بودند که از مادری کنیز به دنیا آمده اند. ام سلمه هم فرزند دیگر امام بود که او هم از مادری کنیز متولد شده بود. برخی گفته اند: زینب همان ام سلمه بوده است. در کتاب اعلام الوری نیز همین قول آمده است. ابن شهر آشوب در کتاب مناقب، اولاد امام باقر (ع) ، را هفت تن دانسته و آنها را مانند شیخ مفید برشمرده است مگر با این تفاوت که عبد الله افطح را نیز جزو فرزندان امام باقر (ع) محسوب کرده و گفته است: به جز فرزندان امام صادق (ع) ، اولاد امام باقر (ع) همگی از دنیا رفتند و نسلی از پس خود به یادگار نگذاشتند.نوع مطلب : امام محمد باقر علیه السلام، دوران امامت، مقالات، 
برچسب ها : امام محمد باقر علیه السلام، دوران امامت، مقالات،
لینک های مرتبط :

منابع مقاله:

زندگی سیاسی امام باقر (ع)، ترابی، احمد؛


امام صادق (ع) می فرماید:

در یکی از سالها که هشام بن عبد الملک برای انجام مراسم حج به مکه آمده بود، امام باقر (ع) نیز در مکه حضور داشت.

در آن سفر امام باقر (ع) برای مردم سخنرانی کرد و از جمله سخنان آن حضرت چنین بود:

سپاس مخصوص خداوندی است که محمد (ص) را به پیامبری مبعوث کرد و ما خاندان نبوت را به وسیله او کرامت بخشید.ما برگزیدگان خدا بر خلق اوییم و انتخاب شده از میان بندگان وی هستیم و ما خلفای الهی می باشیم.پس آن کس که از ما پیروی کند، سعادتمند است و کسی که ما را دشمن بدارد و با ما مخالفت کند، شقی و نگونبخت خواهد بود.

این سخنان به هشام گزارش شد و زمینه خشم شدید او را فراهم آورد، اما در چنان شرایطی صلاح ندید که متعرض امام باقر (ع) شود.زمانی که به دمشق بازگشت و ما هم به مدینه بازگشتیم، به وسیله نامه از کارگزار خویش در مدینه خواست تا من و پدرم (محمد بن علی علیه السلام) را به دمشق بفرستد.

زمانی که وارد دمشق شدیم هشام تا سه روز اجازه نمی داد که نزد او برویم.تا این که سرانجام، روزچهارم به ما اجازه ورود داد.وقتی که ما در آستانه ورود قرار داشتیم، هشام که نفرین خدا بر او باد به اطرافیانش دستور داده بود تا پس از او، هر یک به امام باقر (ع) ناسزا بگویند و وی را سرزنش کنند!

امام باقر (ع) وارد محفل هشام شد، و بدون این که توجه خاصی به هشام داشته باشد و احترام ویژه ای برای او قایل شود، در جمله ای عام که شامل همه اهل مجلس می شد گفت: السلام علیکم، سپس بدون اجازه خواستن از هشام، در مکان مناسب بر زمین نشست.

هشام بشدت خشمگین می نمود، زیرا اولا به شخص او سلام ویژه ای که به خلفا داده می شد، داده نشد، و ثانیا امام باقر (ع) برای نشستن از او اجازه نخواست! هشام گفت: ای محمد بن علی! همواره یک نفر از شما خاندان، وحدت مسلمانان را شکسته و می شکند و مردم را به سوی خود فرا می خواند و از روی سفاهت و جهل، گمان دارد که امام است.

هشام شروع به سرزنش کرد و چون او ساکت شد، یکایک مجلسیان او، سخنان توهین آمیز و نیش آلود او را پی گرفتند.چون سخنانشان پایان یافت، امام باقر از مکانی که نشسته بود برخاست و ایستاده چنین سخن گفت: ای مردم به کدامین سو می روید! و شما را به کجا می برند! خداوند نسل پیشین شما را به وسیله ما خاندان هدایت کرد و نسلهای آینده شما نیز باید به وسیله ما راه یابند.اگر شما پادشاهی زود گذر دنیا را دارید، ما در آینده فرمانروایی خواهیم داشت.پس از فرمانروایی ما، هیچ حاکمیتی و پادشاهی نیست، زیرا ما اهل فرجامیم و خداوند فرموده است: «و العاقبة للمتقین» .

سخن که بدین جا انجامید، هشام دستور داد تا پدرم امام باقر را به زندان ببرند و محبوس سازند.اما امام در زندان ساکت نبود و زندانیان را مورد انذار و بیدار باش قرار داده، مطالب بایسته را با ایشان در میان می گذاشت، به گونه ای که همگان به او دلبسته شدند .

زندانبان از این جریان بر آشفت و وقایع را به هشام گزارش کرد.

هشام دستور داد تا امام را از زندان رها سازند و نزد او بفرستند.

امام صادق (ع) می فرماید: در این ماجرا من همراه پدرم وارد دربار هشام شدیم، او بر تخت نشسته بود و درباریان و ارتشیانش با سلاح ایستاده بودند.

تابلو هدف را در برابر جمع نصب کرده و بزرگان قوم مشغول هدف گیری و تیر اندازی بودند .

با ورود ما به آن جمع در حالی که پدرم جلوتر حرکت می کرد و من پشت سر وی بودم نگاه هشام به پدرم افتاد و گفت: ای محمد! تو هم با بزرگان قوم من وارد مسابقه شو و تیر اندازی کن.

امام باقر فرمود: من دیگر سنم از این کارها گذشته است، اگر صلاح بدانی من معاف باشم .هشام گفت: به حق کسی که ما را با دینش عزت بخشید و محمد (ص) را مبعوث کرد تو را معاف نخواهم داشت.سپس به یکی از بزرگان بنی امیه اشاره کرد تا کمانش را به پدرم بدهد.

پدرم کمان را گرفت.تیری در چله کمان نهاد و نشانه گرفت و رها کرد، تیر در نقطه وسط هدف نشست، پدرم تیر دوم را نشانه گرفت، تیر دوم در وسط تیر اول فرود آمد و همین طور تا نه تیر...!

هشام بشدت مضطرب شده بود و قرار نداشت و نمی توانست خویشتنداری کند.تا این که گفت: ای ابو جعفر! تو می گفتی که سنت از این کارها گذشته! در حالی که تو قهرمان تیر اندازان عرب و عجم هستی.

این سخن را گفت، ولی بسرعت از گفته خویش پشیمان شد.

هشام سعی داشت که خود را به عواقب ریختن خون پدرم گرفتار نسازد، (زیرا دریافته بود که کشتن اهل بیت بهای سنگینی برای حکومتها داشته است) .

هشام به زمین خیره شده بود در حالی که من و پدرم در مقابلش ایستاده بودیم.ایستادن ما به طول انجامید و پدرم خشمگین شد، هشام از نگاههای غضب آلود پدرم به آسمان، شدت خشم او را دریافت و گفت: ای محمد! نزدیکتر بیا...پدرم به طرف تخت او رفت، من هم همراه پدرم بودم.

هشام از جای برخاست و با پدرم معانقه کرد و او را در سمت راست خود جا داد.سپس با من معانقه کرد و من هم سمت راست پدرم نشستم.

هشام با تمام توجه مشغول گفتگو با پدرم شد و گفت: ای محمد! قریش هماره بر عرب و عجم پیشوایی خواهد داشت، تا زمانی که چون تویی در میان قریش باشد.

براستی چه نیک تیر می اندازی.

چه مدت تمرین کرده ای تا چنین مهارتی به دست آورده ای؟

پدرم گفت: می دانی که مردم مدینه در کار تیر اندازی دستی دارند.من هم در دوره جوانی گاهی تیر اندازی داشته ام، اما مدتهاست که ترک کرده ام.و از آن پس، این نخستین بار بود که در حضور تو تیر انداختم.

هشام گفت: هرگز مانند کار تو را از کسی ندیده بودم و گمان نمی کنم روی زمین کسی بتواند این گونه تیر اندازی کند.آیا جعفر هم می تواند همین گونه هدف بگیرد؟

امام باقر (ع) فرمود: ما کمالها و حقایق دین را به ارث می بریم، همان دین کاملی که خداوند درباره آن فرموده است:

«الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا» (1)

امروز دینتان را کامل کردم و نعمت را بر شما تمام ساختم و اسلام را به عنوان دین برایتان رضا دادم.و زمین هیچگاه خالی از انسان کامل نخواهد بود.

هشام با شنیدن این سخنان، چهره اش سرخ و حالش دگرگون شد و سؤالها و اشکالهای متعددی را مطرح کرد و امام هم به هر یک پاسخ داد...

پی نوشت:

1 مائده/ .3نوع مطلب : امام محمد باقر علیه السلام، دوران امامت، 
برچسب ها : امام محمد باقر علیه السلام، دوران امامت، مقالات،
لینک های مرتبط :

منابع مقاله:

زندگی سیاسی امام باقر (ع)، ترابی، احمد؛


کمال الدین دمیری در کتاب حیاة الحیوان و مقریزی در کتاب شذرات العقود از کسائی نقل کرده اند که روزی در مجلس هارون الرشید سخن از اولین نفوذ اسلامی به میان آمد، در آن مجلس تاریخچه نخستین سکه هایی که بر آنها شعارهای اسلامی نقش بسته چنین مطرح شد:

در آغاز، کاغذ از جانب رومیان به مملکت اسلامی وارد می شد، در آن روزگار بیشتر مردم مصر نصرانی بودند و همکیش پادشاه روم به حساب می آمدند.از این رو، بر حاشیه کاغذهایشان با خط رومی این کلمات: (پدر، پسر و روح القدس) نقش بسته بود.

این نوع کاغذها در جامعه اسلامی از آغاز تا عصر عبد الملک مروان رواج داشت تا این که عبد الملک از کسی که زبان رومی می دانست، خواست تا آن کلمات را برای او ترجمه کند.پس از ترجمه کلمات، عبد الملک برآشفت و گفت: این شایسته نیست که در سرزمین اسلام، شعار نصرانیت به وسیله این اوراق در حد وسیعی منتشر شود.

از این رو، به عبد العزیز مروان که برادر او و نماینده و کارگزار وی در مصر بود، دستور داد تا این حاشیه ها را از بین ببرد و دستور دهد تا سازندگان کاغذ بر حاشیه کاغذها آیاتی از قرآن بنویسند.

دستور از میان بردن حاشیه های رومی به سایر کارگزاران حکومت در سایر شهرها نیز ابلاغ گردید.

کاغذها با حاشیه های جدید با گذشت زمان رواج یافت و به سرزمین روم نیز رسید.پادشاه روم از این برنامه ناخشنود شد و به عبد الملک نامه نوشت و از او خواست تا حاشیه های رومی را دوباره به کارگیرد و رواج دهد.

نامه را همراه با هدایا به سوی عبد الملک گسیل داشت، اما عبد الملک نامه و هدایا را پس فرستاد، این کار دو مرتبه دیگر با هدایای بیشتر صورت گرفت.در مرتبه آخر، پادشاه روم تهدید کرد که اگر حاشیه ها به صورت نخست باز نگردد، بر روی سکه ها، دشنام به پیامبر اسلام را نقش خواهد زد.

در این عصر، سکه های رایج میان مسلمانان، سکه های رومی بود.و اگر پادشاه روم تهدید خود را عملی می ساخت، ضربه ای سیاسی بر حکومت اسلامی وارد می شد و مقدسات مردم مورد اهانت قرار می گرفت.

عبد الملک خود را مواجه با مشکلی بزرگ یافت، برای مشورت و یافتن راه حل به شخصی به نام روح بن زنباع روی آورد.ولی او در پاسخ گفت:

ای عبد الملک! تو خودت خوب می دانی که چه کسی راه حل مشکل تو را می داند، اما بعمد آن را مطرح نمی کنی.

عبد الملک: او چه کسی است؟ !

روح بن زنباع: او جز باقر العلوم (ع) از خاندان پیامبر اکرم (ص) فرد دیگری نمی تواند باشد و تو ناگزیر هستی که از او کمک بگیری.

عبد الملک: آری تو درست می گویی.ولی...

عبد الملک به والی خود در مدینه دستور داد تا نزد امام باقر رفته و امکانات سفر را در اختیار وی قرار دهد و آن حضرت را برای سفر به سوی شام تجهیز کند.

والی مدینه، چنین کرد و امام رهسپار شام گردید.

عبد الملک به استقبال آن حضرت رفت، خیر مقدم گفت و مشکل سیاسی خود را مطرح ساخت و کمک طلبید.

امام باقر (ع) فرمود: کار را دشوار نگیر.نظر من این است که هم اکنون از اهل فن بخواهی تا برایت درهم و دینارهای فراوانی را بسازند که بر یک طرف آن شعار توحید و بر طرف دیگر محمد رسول الله نقش زنند و در مدار آن نام شهری که سکه در آن زده شده و تاریخ ساخت آن نوشته شود.سپس در زمینه برخی خصوصیات دیگر سکه ها، رهنمودهایی داد تا تقلب و دخل و تصرف در آنها به آسانی میسرنباشد.و به عبد الملک فرمود: از مردم بخواه تا از این پس با این سکه ها معاملات خود را انجام دهند و مبادلات اقتصادی را با سکه های رومی ممنوع و دارای مجازات اعلام کن.در ظرف چند ماه، رهنمودهای امام باقر (ع) بخوبی عملی گردید و سکه های اسلام در روابط اقتصادی به کار گرفته شد.آن گاه عبد الملک به پادشاه روم نوشت، اگر می خواهی تهدیدهایت را عملی کن!

پادشاه روم که از رواج سکه های اسلامی مطلع شده بود، عملی ساختن تهدیدهای خود را بی ثمر یافت و از آن صرف نظر کرد. (1)

پی نوشت:

1 ر ک: سیرة الائمة الاثنی عشر 2/223 221، ائمتنا 1/ .386

در مورد نخستین سکه های اسلامی آرای دیگری نیز موجود است، برخی نخستین سکه ها را سکه های معروف به «بغلی» می دانند که در عصر حکومت...عمر بن خطاب به وسیله رأس البغل ساخته شده است، ولی صحت این نظریه منافاتی با روایت فوق ندارد، چه این که ممکن است با وجود سکه های بغلی، سکه های رومی هم تا عصر عبد الملک رواج داشته و از این عصر به بعد سکه های رومی از دور معاملات در بلاد اسلامی کنار رفته است.و نیز در مورد همزمانی امام باقر (ع) با حکومت عبد الملک که در سال 86 ه به پایان رسیده پرسشهایی مطرح است، زیرا امامت باقر العلوم (ع) در سال 95 ه بوده است، ولی این ابهام هم قابل رفع است، چون لازم نیست مشاوره یاد شده در زمان امامت باقر العلوم (ع) و در سنین بالا صورت گرفته باشد.علم و شایستگیهای ائمه قبل از امامت و در طول عمر برای آنان ثابت بوده است.نوع مطلب : امام محمد باقر علیه السلام، دوران امامت، مقالات، 
برچسب ها : امام محمد باقر علیه السلام، دوران امامت، مقالات،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 10 شهریور 1392
تهیه و تنظیم : ملیحه اسلامیان
منبع : راسخون


قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) : انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فانهما لن یفترقا حتی یروا علی الحوض و انکم لن تضلوا ان اتبعتم و استمسکتم بهما .

در مدح و منقبت پنجمین اختر آسمان ولایت :

ای منبع صفات کمالیه خدا
ای مظهر فضیلت و ای مظهر سخا
ای آنکه جمع آمده در تو همه صفات
چشم فلک ز وسعت اندیشه تو مات
ای آیت طهاره و تقوا پناه دین
خورشید آسمان ولایت به پنجمین
ای عارف معارف اسلام و هم نجوم
ای آگه از علوم جهان باقر العلوم
دارد جهان به عز ولای تو افتخار
ای از تو مانده مکتب اسلام پایدار
باشد خدا به وسعت اندیشه ات گواه
سبحان من یمیت و یحیی و لا اله
ای زبده ی خلایق و ای بهترین بشر
دارد شهیر لطف کلامش ز تو اثر .

دوران امامت محمدبن علی (علیه السّلام)

محمدابن علی علیه اسلام درسوم صفر سال 57 هجری درمدینه منوره به دنیا آمد. وی نخستین کسی است که ازدوسوی نسبش به امام علی علیه السلام می رسد زیرا پدرش ازنسل امام حسین علیه السلام و مادرش ازنسل امام علیه السلام بودند.
چهارسال ازمحبت جدش حسین علیه السلام برخوردار گشت وسی وهشت سال ازحیات خودرا با پدرگذرانید ودوران امامت وی نوزده سال بود آن حضرت در حادثه عاشورا حضور داشت و حوادث واقعه عاشورا وشهادت امام حسین (علیه السّلام) را از نزدیک مشاهده کرد. هنگامی که ابن زیاد خاندان رسالت را به اسارت به دمشق فرستاد، از نزدیک مصیبت های آنان را مشاهده کرد ودراین باره فرمود :« من چهار ساله بودم که جدم حسین (علیه السّلام) کشته شد و شهادت وی و آنچه رادرآن وقت به ما رسید به یاد دارم» (1)

امتیازات امام محمد باقر (علیه السّلام)

امام باقر (علیه السّلام) دو امتیاز درمیان ائمه علیه السلام دارد.

امتیاز اول :

جدپدری ایشان امام حسین(علیه السّلام) و جد مادری آن حضرت امام حسن (علیه السّلام) است از این جهت در حق ایشان گفته شده است:« بدرستی که امام باقر (علیه السّلام) نمونه والایی از هاشمیان ، علویان و فاطمیان بود زیرا از جهت وراثت منتسب به امام حسن و امام حسین علیهما السلام و مادرش ام عبدالله (فاطمه) دختر امام حسن علیه السلام بود. وی راستگوترین لهجه ها و جذابترین چهره ها و بخشنده ترین انسانها به شمار می رفت .

امتیاز دوم :

اینکه امام محمدباقر (علیه السّلام) پایه گذار انقلاب فرهنگی شیعه محسوب می شود.
گرچه انتشار معارف شیعه به وسیله امام صادق (علیه السّلام) صورت گرفت ولی پایه گذاری آن را امام باقر (علیه السّلام) نمودند. امام درآن دوران مقدمات تاسیس یک دانشگاه بزرگ را پی ریزی نمودند و در آن دوران خفقان به نشر و گسترش احادیث نبوی و معارف بلند اسلامی مبادرت ورزیدند.» (2)

مناقب امام محمدبن علی (علیه السّلام)

کنیه آن حضرت ابوجعفر و القاب وی ، هادی و شاکر و مشهورترین آنها باقر است، زیرا شکافنده علوم انبیاء بود و « بازماندگان صحابه وبزرگان ، تابعین و روسای فقهای مسلمانان همگی ، معالم و احکام دین را از آن بزرگوار روایت کرده اند. درفضیلت و دانش و زهد و بزرگواری در خاندان خود برتری داشت ». از جابر ابن عبدالله انصاری روایت شده که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) او را باقرالعلوم نامگذاری کرد و در مورد او فرمود:« ازهمه مردم به من شبیه تر و نامش همانند نام من است، پس سلام مرا به او برسان». امام باقر (علیه السّلام) در تفسیر قرآن ،کلام و احکام حلال و حرام و فتوا سرآمد روزگار خود بود.آن حضرت از پیشنیان و انبیاء، سیره و جنگهای رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) روایت نقل می نمود و با اهل ادیان و مذاهب گوناگون مناظره می کرد.(3)

سیره امام محمد باقر (علیه السّلام)

امام محمد باقر (علیه السّلام) راستگوترین مردم در گفتار و خوش زبان و خوش روترین آنان در برخورد و فداکارترین ایشان در بذل جان بود. آن حضرت روزی در زیر آفتاب داغ کشاورزی می کرد، در این حال مردی به وی گفت: در این هوای گرم برای طلب دنیا بیرون آمده ای، اگر دراین حال مرگ تو فرا رسد،چه خواهی کرد؟ امام باقر (علیه السّلام) فرمود: اگر در این حال مرگ من فرا رسد، درحال فرمانبرداری واطاعت خداوند هستم ، زیرا به این وسیله نیازمندی خودرا از مردم دور می سازم».آن حضرت بسیار ذکر می گفت، حتی به هنگام راه رفتن وغذا خوردن یادخدامی وهیچ گاه ازیاد خدا باز نمی ماند. دربخشش و سخاوت نزد خاص و عام زبان زد بود، جود وکرم وی آوازه ای بلند داشت (4)
امام محمد باقر(علیه السّلام) ازمیان برادران خود، جانشین ووصی پدرش علی ابن الحسین (علیه السّلام) قرارگرفت. دانشمندان شیعه حدیث لوح را از دلایل امامت آن حضرت می دانند.حدیث لوح را جبرئیل بر پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و آن حضرت به فاطمه (س) سپرد و نام امامان در این حدیث روایت شده که پس علی بن الحسین (علیه السّلام) نام محمدبن علی (علیه السّلام) آمده است.(5)
روایت جابر نیز یکی دیگر از دلایل امامت آن حضرت است که رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به وی فرمود:« تو زنده خواهی بود تا فرزندی از فرزندان مرا که از نسل حسین (علیه السّلام) است دیدار کنی که نامش محمد است و علم و دین را به خوبی می شکافد»
دلیل دیگر امامت آن حضرت، برتری علمی وی می باشد زیرا در فضل ودانش سرآمد دانشمندان روزگار خود بود. جابربن یزید جعفی آن حضرت را وصی اوصیاء و وارث علوم انبیاء معرفی می کرد. امام باقر (علیه السّلام) فرمود: ما وارث رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و جمیع پیامبران (علیهم السّلام) هستیم.(6)

اوضاع سیاسی عصر امام محمد باقر (علیه السّلام)

امام محمد بن علی علیه السلام در دوران امامت خود مشکلاتی در پیش روی خود داشت که برخی از آن عبارتند از:

1- فساد سیاسی :

حاکمیت و مدیریت سیاسی آل مروان برجامعه اسلامی، رژیمی متکی برآداب و سنن جاهلی را بر جامعه اسلامی تحمیل کرده بود.

2- انحرافات فرهنگی :

آل مروان در جامعه اسلامی فساد فرهنگی گسترده ای آورده بود، آنان اجازه رشد فکری و فرهنگی و بالندگی امت اسلامی را نمی دادند و به رشد جریان های انحرافی در برابر اهل بیت کمک می کردند.

3- فساد اجتماعی :

نتیجه حاکمیت سیاسی آل مروان فساد جتماعی گسترده ای را در جامعه به وجود آورده بود. تبعیض ، بی عدالتی، جهالت ونادانی ، فساد اخلاقی ، امت اسلامی را آلوده کرده بود.
امام محمد باقر در طی نورده سال امامت خود با سلیمان بن عبدالملک، در گذشته 99 هجری، عمربن عبدالعزیز، متوفی101 هجری و یزیدبن عبدالملک، در گذشته 105 هجری و هشام بن عبدالملک، متوفی 125 هجری همزمان بودند. منابع به ما نشان می دهند در ده سال نخست امامت محمد باقر (علیه السّلام)، خلفای مروانی مشکلات سختی برای آن حضرت فراهم نمی کردند، به ویژه در دوران عمر بن عبدالعزیز خلیفه نیکو کار اموی با اهل بیت (علیهم السّلام) به مهربانی رفتار کرد، وی دستور داده بود لعن و ناسزا بر علی (علیه السّلام) را از خطبه های جمعه حذف کنند. خمس را به بنی هاشم بدهند ، فدک را که معاویه تیول مروان ساخته بود، به اهل بیت (علیهم السّلام) بازگرداند. و به راه اندازی نهضت علمی جمع و تدوین حدیث، پس ازممنوعیت آن، کمک کرد. وی به امام باقر (علیه السّلام) توجه فراوان داشت به گونه ای که گفت :« خداوند اهل این خانه را از بزرگواری خالی نمی گذارد.» (7)
نه سال دیگر از امامت محمد باقر (علیه السّلام) همزمان با خلافت هشام بن عبدالملک بود. وی مردی دور اندیش ،سخگیر ،ستمگر ،بخیل و درشت خو بود.آن حضرت در این دوره سختی های بسیار کشید .یک بار هشام امام محمد بن علی (علیه السّلام) رابه دمشق احضار کرد وبه باد سرزنش گرفت .هنگامی که امام محمد باقر (علیه السّلام) پاسخ وی را گفت،وی ناراحت شد ودستور داد آند حضرت را به زندان انداختند.وی در زندان با رفتارش توجه بسیاری را به سوی خودجلب کرد،هشام ازین مسئله وحشت کردو دستور بازگشت امام محمد باقر (علیه السّلام) رابه مدینه منوره صادر کرد .
امام باقر با اتخاذ شیوه تقیه در برابرخلفای اموی ،تشیع راازحوادث هولناک به ساحل نجات رهنمون کرد آنگونه که می فرمود :«تقیه از دین من و پدران من است،هر که تقیه نکند دین ندارد.»
آن حضرت در سایه تقیه به کادرسازی وبازسازی وگسترش تشیع پرداخت وبه همین سبب برادرش زید را از قیام بازداشت وفرمود:«از خدا بترس درباره خودت که فردا کناسه کوفه به دار آویخته شوی». آن حضرت با حفظ موضع تقیه به تربیت و آموزش شیعیان می پرداخت ودر شرایط خفقان ووحشت ،اصلاحات فرهنگی را مقدم بر مبارزه بی حاصل می دانست ،ولی آن حضرت هیچ گاه از ادعای پیشوایی بر جامعه اسلامی دست بر نداشت وحقوق الاهی خود را بیان می کرد، آن گونه که فرمود:« ما خلیفه خدا ،نگهدارنده علم خداوند، وارثان وحی خداوحاملان کتاب خدا هستیم .پیروی از ما واجب ودوستی ما ایمان وکینه نسبت به ما کفر است .دوستدار ما در بهشت وغضب کننده به ما در دوزخ است .» «ما خاندان رحمت ،شاخه نبوت ومعدن دانش ومحل رفت و آمد ملائکه و پایگاه وحی الهی هستیم.»
امام باقر (علیه السّلام) همچون جدشان علی (علیه السّلام)، گاهی برای حفظ اسلام وحدود شعور آن در برابر دشمنان اسلام ،خلفا را راهنمایی می کرد،آن گونه که وقتی امپراطور روم شرقی ،عبدالملک بن مروان را تهدید کرد که اگر نقوش اسلامی را از روی سکه ها حذف نکنی و به روال گذشته برنگردانی ،دستور خواهم داد که بر روی سکه ها کلمات ناسزا نسبت به پیامبر شما ضرب نمایند ،عبدالملک پس ازمشورت با مشاورین خود،امام محمد باقر (علیه السّلام)را از مدینه احضار کرد وتهدید امپراطور روم را به آگاهی آن حضرت رساند.امام محمد باقر (علیه السّلام) پیشنهاد کرددر ضرابخانه ها سکه هایی از درهم ودینار ضرب کنند ودر یک طرف آن سوره توحید ودر طرف دیگر نام رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را ودر گرداگر د آن نام شهری که در آن سکه ضرب می شود وتاریخ ساخت آن،منقوش گردد.عبدالملک پیشنهاد آن حضرت را پذیرفت وبدین سان تهدید امپراطوری روم خنثی گردید.(8)

فرمانروایان دوران امام محمد باقر (علیه السّلام)

درایام امامت امام باقر (علیه السلام) فرمانروایان بنی امیه عبارت بودند از : 1- عبدالملک مروان 2- ولید بن عبدالملک 3- سلیمان بن عبدالملک 4- عمربن عبدالعزیز 5- زیدبن عبدالملک 6- هشام بن عبدالملک که پست ترین و فریبکارترین آنها بود و حدود سی سال بر مردم به ظلم و جور حکومت کرد. (9)

نهضت فرهنگی امام محمد باقر (علیه السّلام)

رسول گرامی اسلام(صلّی الله علیه و آله و سلّم) پیام آور وحی ،پایه گذار معرفت ودانش اسلامی، آیات قرآن وبرنامه های شریعت اسلامی وآداب دین را به اصحاب وشیفتگان وجویندگان معرفت الهی در مسجد النبی تعلیم میداد ویاران خودرا به طلب دانش دعوت میکرد. وی کاخ بلند مرتبه فرهنگ و تمدن درخشان اسلامی را درنخستین دانشگاه اسلامی مسجد النبی بنیان گذاشت . پس از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) صحابه وتابعین در حلقه های گو ناگون درسی، به تعلیم ،و تعلم قرآن ، احکام فقه، سیره ومغازی وحدیث نبوی و تفسیر قران پرداختند. از آن جمله امام سجاد (علیه السّلام) پس از حادثه عاشورا در مسجد النبی حلقه های تعلیمی تشکیل داد. سپس امام محمد باقر (علیه السّلام) با آموزشهای خود در این مسجد، جویندگان علم را از دور و نزدیک به سوی خود جذب کرد و بازماندگان صحابه و تابعین و روسای مذاهب به دور او حلقه می زدند و آثار و نشانه های دین را می آموختند، به گونه ای که عده ای از اهل خراسان و دیگر ممالک اطراف او را گرفته بودند و مناسک حج را از او می آموختند .
امام محمدباقر (علیه السّلام) با برگزاری جلسات تعلیمی مقام علمی اهل بیت (علیهم السّلام)را تبیین نمود وبنیان های فکری مکتب تشبع را پایه گذاری کرد.آن حضرت تلاش گسترده ای را برای پایه ریزی فقه ،حدیث وکلام وتفسیرشیعه وسیره ومغازی رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به عمل آورد،امام باقر (علیه السّلام)در احیای نهضت علمی وفرهنگی شیعه ،با جریانهای فکری ومذهبی انحرافی مواجه بود،
برخی از این اندیشه های انحرافی عبارت بودند از :

1- فعالیتهای فرهنگی وعلمی یهودیان :

یهودیان واهل کتاب تازه مسلمان کوشش گسترده ای را برای انحراف درمبانی اصیل اسلامی به عمل می آورند.آنان روایات دروغین وساختگی در باره انبیای الهی وسیره رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) واحکام وشعائر اسلامی در محافل علمی مسلمانان شیوع می دادند وبرخی محافل ناآگاه وساده لوح، این روایات را در آثار خود وارد می کردند، به گونه ای که کعب الا حبار می گفت:«هر صبحگاهی کعبه رادر برابر بیت المقدس سجده می کند.» امام باقر (علیه السّلام) سخن او را تکذیب کرد وفرمود:«خداوند بقعه ای محبوب تر از کعبه روی زمین نیافریده است.»(10)

2- فعالیت فرهنگی غلات :

امام محمد باقر(علیه السّلام)در دوران امامت خود با فرصت طلبانی مواجه بود که با سوء استفاده از روایات امامان،احادیث جعلی وساختگی غلو آمیز رادر جامعه گسترش می دادند. امام محمد باقر(علیه السّلام) برای جلوگیری از انحراف در جامعه ومذهب تشیع مبارزه گسترده ای را با آنان داشتند.وغلات را لعن می کردند.

3- عقاید انحرافی مرجئه :

کلمه مرجئه ازارجاء وبه معنی تعویق وتاخیر است ومرجئه گروهی بودند که درباره گناهکاران مسلمان حکمی نمی کردند وحکم آن رابه روز جزا موکول می داشتند وهیچ مسلمانی را به سبب گناهانی که کرده بود محکوم نمی کرند.اینان به آیه 107 سوره توبه متوسل می شدند :«و برخی دیگر ،آنهایی هستند که کارشان با خداست ،که آنان را عذاب کندو یا از گناهانش درگذرد .» جهم بن صفوان یکی از پیشوایان مرجئه بود که واجبات عملی اسلام را تحقیر می کرد وعقاید وی با سیاست فرهنگی امویان موافقت داشت ،به همین سبب امام محمد باقر (علیه السّلام) به شدت با این گروه مبارزه می کرد وبر آنان لعنت می فرستاد و انان را کافر ودشمن اهل بیت (علیهم السّلام)می دانست.

4- عقاید خوارج :

خوارج گروهی خشکه مقدس نادان بودند که پس ازشهادت علی (علیه السّلام)در دنیای اسلام فتنه های بسیار بر پا داشتند.امام محمد باقر (علیه السّلام) با آنان مناظره وگفتگوی می کرد و آنان را رسوامی نمود . آن گونه که با نافع بن ازرق، رهبر خوارج ازارقه ،با استناد به قران انتخاب حکم از سوی علی (علیه السّلام)را تایید می نمود .

5- پیروان ابوهاشم پسر محمد بن حنفیه :

با رحلت محمد بن حنفیه پیروان مختار که به کیسانیه مشهور بودند ،ابو هاشم پسر محمد بن حنفیه را به پیشوایی پذیرفتند ودر برابر امام محمد باقر (علیه السّلام) مردم را به سوی ابو هاشم دعوت می کردند ولی شیعیان بیشتر با امام محمد باقر (علیه السّلام)در رفت وآمد بودند ،همین امر موجب حسادت ابو هاشم گردید وروزی در مسجد النبی به آن حضرت ناسزا گفت .امام باقر (علیه السّلام)بی مها با به نزد وی رفت و فرمود : «چه هدفی داری من فرزند فاطمه (س)هستم ،تو فرزند محمد بن حنفیه هستی »مردم نیزبه ابو هاشم حمله بردند واو را از مسجد بیرون کردند .
امام باقر (علیه السّلام) با این گروه ها ،مناظره وگفت و گو می کرد و دیدگاه های تفسیری ،کلامی و فقهی مکتب اهل بیت (علیهم السّلام) را روشن می نمود و انحراف دیگر مذاهب وفرق را روشن می ساخت .آن حضرت برای اصلاح فساد اجتماعی به تربیت اخلاقی ودینی جامعه توجه فراوان داشت زیرا فساد،شادابی و طراوت جامعه اسلامی را برای کارو کوشش ، از بین می برد .
امام باقر (علیه السّلام) به منظور تثبیت و گسترش علوم خاندان رسالت ،به کادر سازی و آماده سازی یک نیروی راستین مدافع حقوق اهل بیت (علیهم السّلام) می پرداخت و می فرمود :«شیعیان ما نیستند مگر کسانی که از خدا بترسند وپیروی او را پیشه خود قرار دهند .و آنهاد به فروتنی وترس از خداوند و امانت داری وزیادی یاد خدا ونمازونیکی به پدرو مادرورسیدگی به همسایگان محروم و وام داران ویتیمان وراستگویی و خواندن قرآن و زبان از عیوب مردم باز داشتن شناخته می شوند و ایشان امین های ملت خود هستند .بدین سان امام باقر (علیه السّلام)یارانی صالح وشیعیانی استوار ومتشرع را برای آینده دشوار تشیع تربیت کردند .(11)

 

          شاگردان اما م (علیه السّلام)

در زمان امام محمد باقر (علیه السّلام)شیعیان از آزادی بیشتری نسبت به سایر دوران ائمه(علیهم السّلام) برخوردار بودند وبدین جهت عده زیادی از شیعیان اصیل و واقعی بار سفر بستند و از جاهای مختلف به مدینه آمدند تا در محضر امام(علیه السّلام) از سرچشمه علوم و معارف آن حضرت سیراب شوند .امام محمد بن علی(علیه السّلام) در دوران نوزده ساله نهضت فرهنگی خود ،شاگردانی سترگ تربیت نمودند که در منا بع اسلامی 467نفر از آنان آمده است .(12)ولی از میان آنان چند نفرمشهورترند واز اصحاب سر ومصاحب آن حضرت بودند که از جمله آنان زراه بن اعین ،ابو بصیر مرادی ،بریدبن معاویه عجلی ،محمد بن مسل ثغفی که امام صادق (علیه السّلام)درباره آنان فرمود : هیچ کس جز این چهار نفر یاد ما و احادیث پدرم را زنده نکرد واینان ازکسانی هستند که خداوند در باره شان این آیه را فرمود :(13)«والسابقون السابقون اولئک المقربون »(14)
از دیگر یاران معروف آن حضرت فضیل بن یسار و جابربن یزید جعفی و عبدالله بن میمون قداح بودند.
در میان شاگردان آن امام همام ،زراره بن اعین شیبانی و برادرانش در حدیث و فقه شیعه سهم بزرگی دارند .این خاندان اهل کوفه یکی از مراکز مهم فقه و حدیث شیعه بودند و نسل اند ر نسل در کار آموزش ونشر حدیث وفقه شیعه فعالیت داشت . زراره محدث،فقیه ،متکلم ،ادیب ونویسنده امامی متوفی 150 هجری از شاگردان امام باقر(علیه السّلام) وجعفر صادق (علیه السّلام)بود وی در علم کلام واستدلال بسیار توانمند گردید و کتابی به نام الاستطاعه والجبر داشت وروایات بسیاری از امام محمد بن علی (علیه السّلام)نقل کرده است .برادران وی حران و بکیر ،عبدالملک و عبدالرحمن از فقها و محدثین ادبا و شاگردان صادقین (علیهما السّلام)بودند .امام صادق (علیه السّلام) این خاندان از اصحاب پدرش وزراره را از پیشوایان وارکان زمین و نشانه های دین معرفی کرده است .(15)

مواضع امام باقر (علیه السّلام)

1- تشکیل حوزه های مخفی و تربیت شاگردانی در زمینه مسائل اعتقادی :

زیرا اولویت اول برای امام (علیه السّلام)این بود که تحریفات را پاسخ داده وباورهای غلط را تصحیح نمایند تا مردم به هدف اصلی آگاهی یافته و مسیر و راه صحیح را پیدا کنند . لذا امام (علیه السّلام) تربیت شاگردان ی چون هشام بن حکم ،برید عجلی ،حمران اعین و .... پرداختند که با اعزام آنان به اطراف و اکناف کشوراسلامی ذهنیات مردم را جهت مسائل اعتقادی اصلاح وتصحیح کنند وفقه صحیح اسلام را گسترش دهند و هدف را به آنان بنمایانند .

2- نشر علم اخلاق و تربیت باطنی افراد :

امام به این عمل دست زدند تا اگر کسانی به قصد سوء استفاده خود را از نظر ظاهری به مردم زاهد و عابد و... نشان دادند تا از این راه بر مردم مسلمان نفوذ کرده و اهداف درونی و پلید خود را پیاده نموده وپس از جمع کردن مریدانی به دور خویش در میان امامت اسلامی انحراف وانشعاب ایجاد نمایند و موفقیتی به دست نیاورند زیرا دشمن گاهی در لباس دوست و حتی با ظاهری آراسته تر از خودی وارد عمل می شود اما تا زمانی که در میان افراد امت کسانی باشند که مجهز به اخلاق باطنی ورفتار الهی وآراسته به اخلاق الهی باشند و مردم به این گونه افراد متوجه باشند هرگز افراد ظاهرساز درون پلید نمی توانند برای خود جایگاهی یافته و به نام مرشد و قطب و.... به انشعاب اعتقادی مردم بپردازند.

3- طرح مسئله امامت و ولایت :

امام (علیه السّلام) با طرح ولایت ورهبری در زمان خود دوره جدیدی را پایه گذاری کردند وآن عبارت از روشن نمودن اذهان مردم نسبت به رابطه دین وسیاست بود زیرا آن زمان هم عده ای در پی ایجاد فاصله بین دین وسیاست بودند لذا امام(علیه السّلام) این کار را کردند تا مردم بدانند زمانیکه نغمه جدایی دین از سیاست ساز می شود به این دلیل است که اگر دین وسیاست با هم توام باشند انها مجبور می شوند که در مسائل سیاسی شان از دین ومذهب تبعیت کنند ودیگر حاکمان غاصب غیر الهی نمی توانندبه حکومت مستبدانه خود ادامه دهند لذا امام محمد باقر (علیه السّلام) این مطلب را در مقابل حکام جائر آن زمان برای مردم مطرح وآنها را روشن می نمودند که حکومت ،حق اینان نیست وما باید به این امر توجه داشته باشیم که مسئله مذهب ودین عین سیاست ، ومذهب بدون سیاست مذهب نیست .

4- ایجاد روحیه تحرک در مردم :

پس ازآگاهی مردم از مسئله ولایت باید نسبت به تحرک بخشیدن به آنان اقدام کرد.لذا امام (علیه السّلام)از طریق علما و بزرگان و اصحاب خویش نسبت به ایجاد حرکت وقیام و نهضت اقدام کردند تا با رهبری آنان مردم به تحرک درآمده خواب خوش را بر خلفای غاصب حرام کنند .تاریخ نشان می دهد که اکثر قیامها و حرکتها به اذن واجازه امامان (علیهم السّلام)بوده است .لذا می بینیم که امام باقر (علیه السّلام)در دو جهت حرکت کردند یکی در جهت گسترش علمی و ایجاد حرکتهای عظیم علمی ودیگرایجاد حرکتهای بزرگ و دشمن شکن سیاسی واین دو جهت از اهداف مقدس همه امامان (علیهم السّلام) بوده است .

اصول بینش سیاسی امام محمد باقر (علیه السّلام)

1- موضع گیری علیه حکام ظالم وستمگر
2- استفاده از امر به معروف و نهی از منکر و پند موعظه به منظور اصلاح افراد جامعه
3- استفاده از اهرم قهر و قدرت در مقابله با ظلم و فساد
4- منع استفاده از روشهای ظالمانه برای اقامه حق
5- بیان و تبین ویژگیهای حاکمان صالح
ویژگیهای امام صالح را می توان این طور تقسیم بندی کرد:
الف: برخورداری از تقوای الهی نیروند ی که بتواند او را در برابر آفات قدرت و افتادن در دام حرام حفظ کند .
ب: دارا بودن حلم وبردباری به طوری که بتواند خشم خود را مهار نماید
ج: احساس پدری داشتن نسبت به مردم و زیر دستان وداشتن رفتاری نیکو وپسندیده

سیره عملی امام باقر (علیه السّلام)

1- حلم امام : بیان شد که لقب امام(علیه السّلام) باقربود به معنی شکافنده وبه آن حضرت باقرالعلوم می گفتنند یعنی شکافنده دانشها
2- زحمت در طلب رزق: امام در جواب مردی که اعتراض به کار کردن ایشان در گرمای تابستان برای طلب رزق داشت فرمودند :اگر مرگ من در همین حال برسد ومن بمیرم ،در حال عبادت و انجام وظیفه از دنیا رفته ام ،زیرا این کار عین اطاعت وبندگی خداست .
3- کمک به اقوام : امام می فرمودند :هیچ کار نیکی بهتر از رسیدگی به برادران وآشنایان نیست .
4- سلام برهمه
5- دعا
6- کثیرالذکر
7- اکرام سائل
8- کمک به مملوک(16)

آثار علمی امام باقر (علیه السّلام)

برخی آثار برجای مانده از آن حضرت عبارتند از :
1- روایات : از امام محمد باقر (علیه السّلام)در منابع حدیثی اهل سنت همچون صحاح ششگانه و کتب اربعه شیعه ، چندین هزار روایت موجود است که راویان از آن حضرت نقل کرده اند .
2- کتاب تفسیر : این کتاب را یکی از یاران کوفی آن امام بزرگوار به نام ابوالجارود زیاد بن منذر نقل کرده است .
امام محمد باقر (علیه السّلام)سرانجام در هفتم ذی حجه سال 114هجری در حالی که پنجاه و هفت سال از عمر شریف وی گذشته بود ،به دستور هشام بن عبدالملک مسموم شد واز دنیا رفت ودر قبرستان بقیع در کنار پدر بزرگوارش مدفون گردید .از آن حضرت هفت فرزند به دنیا آمد که پنج نفرشان به نام های جعفر (علیه السّلام)، عبدالله ،علی ، زینب وام سلمه پس از پدرشان به حیات خود ادامه دادند .(17)
منابع تحقیق :
قرآن کریم
ـ الارشاد ،شیخ مفید ،محمد بن لعمان ،ترجمه وشرح سید هاشم رسولی محلاتی ؛ انتشارات اسلامیه ، تهران ، 1370
ـ التنبیه و الاشراف ، مسعودی ، علی بن حسین ، ترجمه ابوالقاسم پاینده ، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران ، 1365
ـ الفهرست ، ابن ندیم ، ترجمه محمدرضا تجدد ، امیرکبیر ، تهران ، 1366
ـ تاریخ ، ابن واضح یعقوبی ، ترجمه آیتی ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، 1380
ـ تاریخ امامت ، اصغر منتظر القائم ، دفتر نشر معارف ، قم ، 1384
ـ رجال کمثی ، شیخ طوسی ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران ، 1382
- حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ، رسول جعفریان ، انصاریان ، قم ، 1380
ـ شکافنده دانش ها ، مظفر حاجیان ، انتشارات همای رحمت ، اصفهان ، 1380
- فروع کافی ، کلینی رازی ، تصحیح علی اکبر غفاری ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران ، 1367

پی نوشت ها :

1- تاریخ امامت ، اصغر منتظر القائم ، دفتر نشر معارف ، قم ، 1384
2- شکافنده دانش ها ، مظفر حاجیان ، انتشارات همای رحمت ، اصفهان ، 1380
3- تاریخ امامت ، اصغر منتظر القائم ، دفتر نشر معارف ، قم ، 1384
4- شیخ مفید ،محمد بن محمد بن لعمان ، الارشاد ، ترجمه وشرح سید هاشم رسولی محلاتی ؛ انتشارات اسلامیه ، تهران ، 1370
5- کلینی رازی ، فروع کافی ، تصحیح علی اکبر غفاری ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران ، 1367
6- مسعودی ، التنبیه و الاشراف ، علی بن حسین ، ترجمه ابوالقاسم پاینده ، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران ، 1365
7- تاریخ ، ابن واضح یعقوبی ، ترجمه آیتی ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، 1380
8- تاریخ امامت ، اصغر منتظر القائم ، دفتر نشر معارف ، قم ، 1384
9- شکافنده دانش ها ، مظفر حاجیان ، انتشارات همای رحمت ، اصفهان ، 1380
10- حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ، رسول جعفریان ، انصاریان ، قم ، 1380
11- تاریخ امامت ، اصغر منتظر القائم ، دفتر نشر معارف ، قم ، 1384
12- رجال کمثی ، شیخ طوسی ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران ، 1382
13- همان منبع
14- واقعه
15- الفهرست ، ابن ندیم ، ترجمه محمدرضا تجدد ، امیرکبیر ، تهران ، 1366
16- شکافنده دانش ها ، مظفر حاجیان ، انتشارات همای رحمت ، اصفهان ، 1380
17- تاریخ امامت ، اصغر منتظر القائم ، دفتر نشر معارف ، قم ، 1384

نوع مطلب : امام محمد باقر علیه السلام، فضائل و كرامات، مقالات، 
برچسب ها : مقالات،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 6 )    1   2   3   4   5   6   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
امکانات جانبی
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic